W związku z marką

Kanał edukacyjno/rozrywkowy

Film edukacyjny

 • organizacja dnia zdjęciowego
 • montaż odcinka
 • opracowanie identyfikacji wizualnej
 • przygotowanie plansz z informacjami
 • dodatkowe humorystyczne animacje
 • opieka nad kanałem YouTube 

Wywiad

 • organizacja dnia zdjęciowego
 • montaż odcinka
 • opracowanie identyfikacji wizualnej
 • przygotowanie plansz z informacjami
 • dodatkowe humorystyczne animacje
 • opieka nad kanałem YouTube 

Film o charakterze "reakcji"

 • organizacja dnia zdjęciowego
 • montaż odcinka
 • opracowanie identyfikacji wizualnej
 • przygotowanie plansz z informacjami
 • dodatkowe humorystyczne animacje
 • opieka nad kanałem YouTube