Testy osobowości w biznesie – hit czy kit?

Testy osobowości

Czy odpowiedzenie na kilka pytań wystarczy, żeby ocenić, kto jaki jest? Czy arkusz testowy rzeczywiście może dostarczyć wiarygodnych danych? W naszym dzisiejszym wpisie postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości!

Test testowi nierówny

Na wstępie musimy zaznaczyć, że nie każdy test jest rzeczywiście wartościowy. Za najbardziej wiarygodne uznaje się testy osobowości, czyli takie, które może przeprowadzać jedynie przygotowany do tego psycholog. Powstały one na podstawie konkretnych założeń, a ich struktura i koncepcja były dogłębnie badane, tak aby mieć pewność, że wyniki będą jak najbardziej wiarygodne. Warto pamiętać, że takie testy nie są dostępne w Internecie.

Trafność i rzetelność

Profesjonalne testy psychologiczne mają dwa kluczowe wskaźniki: trafność i rzetelność. Wybierając test do pracy, na tych dwóch wskaźnikach powinniśmy skupić się najbardziej. Żeby móc zaufać wynikom arkusza, musimy wiedzieć, jak trafnie mierzy on te zmienne, które nas interesują. Mając możliwość wykonania testu osobowości w Internecie, upewnijcie się, czy został stworzony w sposób przemyślany.

Nie tylko test!

Myśląc o kwestionariuszu, nie rozważajmy go w kwestii zero-jedynkowej. To bardzo niebezpieczna pułapka. Nie wszystko można przełożyć na każdą osobę, na każdy etap jej życia; umiejętności i osobowość mogą się zmieniać z biegiem lat. Praca z formularzem jest tylko jednym z trzech elementów, który pomaga ocenić konkretne ludzkie cechy. Oprócz niego niezwykle ważna jest obserwacja. Warto poświęcić czas, żeby przyjrzeć się, jak dana osoba się zachowuje, jak odpowiada, jak nawiązuje relacje i czy to, co wskazuje w teście, ma naprawdę pokrycie w rzeczywistości. Zauważcie, że udzielone odpowiedzi są deklaratywne. Zdarza się, że odpowiedzi niektórych osób są zawyżone w stosunku do tego, co można zaobserwować w ich zachowaniu. Oprócz tego istotny jest wywiad. Każdy ma inne rozumienie pewnych pytań, swoją subiektywną skalę oceny.

Test i co dalej?

Przeprowadzając testy osobowości w swojej firmie, należy pamiętać, że mierzy on jedynie wycinek rzeczywistości. Nie istnieje taki, który sprawdzałby wszystko i idealnie pasował do każdego człowieka. Wyniku nie powinno się traktować jak „etykietę”, która dokładnie opisuje daną osobę. Może on być wskazówką do planowania działań zespołu czy też najlepszego sposobu pracy z tą osobą. Warto wykorzystać go jako pretekst do dyskusji o konkretnych cechach, nigdy jednak nie uznawać za ostateczny „werdykt”.

Istota kontekstu

Podczas przeprowadzania badania bardzo ważny jest kontekst. Osoba rozwiązująca test jedynie dla siebie będzie całkowicie szczera. Świadomość, że robi to, chcąc poznać swoje indywidualne cechy, pozwoli jej zupełnie nieskrępowanie odpowiadać na pytania. Ważny jest więc sposób komunikacji z pracownikiem, forma, w jakiej informacja o teście zostanie mu przekazana. Sytuacja, w której od wyników zależy to, czy ktoś dostanie lub utrzyma posadę, na pewno nie wpływa pozytywnie na szczerość udzielanych odpowiedzi i wiarygodność wyników.

Niewątpliwie testy psychologiczne są źródłem bardzo cennych informacji i mogą mieć duże znaczenie w procesie budowania zespołu. Pomagają lepiej zrozumieć i poznać naszych pracowników. Warto mieć świadomość wszystkich korzyści, jakie przynoszą organizacji, pamiętając jednak, że nie dostarczają one pełnej wiedzy o osobie i nigdy nie powinny być traktowane jako definitywna ocena. 

Jeśli chcecie dokładniej omówić wykorzystanie testów w Waszej firmie, zapraszamy na indywidualne konsultacje stacjonarnie lub online. Umówić się na konsultację możecie klikając TUTAJ.

Zostaw komentarz