Executive coaching z elementami mentoringu managerskiego

 • Home
 • Services
 • Executive coaching z elementami mentoringu managerskiego

Executive coaching z elementami mentoringu managerskiego

Executive coaching to proces oparty o indywidualne sesje, którego beneficjentami są managerowie wyższego szczebla – liderzy, dyrektorzy, prezesi spółek, managerowie, team leaderzy, od których rynek wymaga coraz większej profesjonalizacji w zarządzaniu ludźmi.

Zyskiem z sesji executive coaching jest naturalny rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem organizacją a także sam rozwój danej organizacji poprzez wzrost świadomości zarządzania u osób na stanowiskach najwyższego szczebla.

Obszary, na których najczęściej pracujemy na sesjach executive coaching:

 • zarządzanie zespołem podległych pracowników,
 • przekonania na temat własnych obowiązków i ich delegowania,
 • perfekcjonizm (w tym również dezadaptacyjny),
 • wypalenie zawodowe – jego profilaktyka i działania, kiedy pojawiają się objawy wypalenia zawodowego,
 • kompetencje lidera-przywódcy,
 • oceny pracowników, informacja zwrotna, konstruktywny feedback,
 • efektywność osobista, produktywność, zarządzanie sobą i działaniami w czasie,
 • poszukiwanie flow, motywacja, automotywacja.

 

Warto pamiętać, że coach nie daje gotowych rozwiązań na pojawiające się problemy, ale pomaga w ich samodzielnym i skutecznym rozwiązaniu. To klient coachingu wybiera najlepsze dla siebie rozwiązanie lub priorytetowy cel i wyznacza ścieżkę rozwoju, którą będzie samodzielnie realizować.

Właśnie dzięki tej sprawczości executive coaching jest traktowany jako najbardziej wartościowe narzędzie rozwoju.

Wyjątkiem jest (w zgodzie z decyzją klienta executive coachingu) wprowadzanie elementów mentoringowych w sesję – dają one wsparcie narzędziowe w rozwiązywaniu konkretnych, pojawiających się trudności.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!