Tworzenie strategii budowy i rozwoju marki

Tworzenie strategii budowy i rozwoju marki

Zbudowanie silnej marki to praca, którą można podzielić na wiele etapów. 

Pierwszym z nich jest opracowanie koncepcji marki, przygotowanie jej kluczowych celów, wartości, misji i wizji a także wyznaczenie konkretnych działań, które będą wspierać ich realizację. 

W zależności od branży, produktu i skali przewidywanego działania marki nasza współpraca może zaczynać się w różnych punkcie a także opierać o różne zadania. 

Najlepszym momentem na podjęcie świadomych działań strategicznych u każdego właściciela firmy jest dzień, w którym stwierdza, że ich brakuje! Może to być zarówno sam początek, kiedy nie wiemy, w którą stronę iść, ale także etap intensywnego rozwoju firmy, w którym potrzebujemy zewnętrznego profesjonalnego wsparcia w ocenie sytuacji. 

 

Jeśli chcesz stworzyć silną markę i wprowadzić swój produkt do sprzedaży, możesz na nas liczyć w poniższych obszarach:

  • opracowanie koncepcji marki: wartości, misja, wizja,
  • opracowanie i przygotowanie strategii marketingowej,
  • przygotowania rozeznania rynku (analiza konkurencji, opracowanie trendów, możliwych szans i zagrożeń),
  • utworzenie spójnej komunikacji graficznej marki: pełna identyfikacja marki, księga znaku, brandbook, 
  • opracowanie strategii komunikacyjnej wraz z instrukcjami, jak realizować wartości marki,
  • opracowanie strategii działań partnerskich realizujących cele marki, 
  • opracowanie planu rozwoju pracowników uwzględniających wartości marki,

Opracowując strategie komunikacyjne, marketingowe i rozwojowe pracujemy z przedstawicielami małych i średnich firm. Najczęściej wybierana forma spotkań to:

  • konsultacje,
  • pakiety konsultacji,
  • audyty miesięczne, podczas których zespołowo opracowujemy kluczowe działania marki istotne dla jej dalszego rozwoju. 

 

Marki, z którymi pracowaliśmy: